Sprawy odszkodowawcze prowadzę kompleksowo na wszystkich etapach
i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniam reprezentację Pokrzywdzonego również w postępowaniu karnym prowadzonym przez organy ścigania w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowuję zgłoszenie szkody i zapewniam Poszkodowanym dostęp do specjalistycznych usług prawniczych.

Reprezentuję osoby które:

  • zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych
  • utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie
  • zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy
  • zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego
  • w wyniku wypadku utraciły lub zniszczeniu uległo ich mienie
  • poniosły szkody majątkowe
  • zostały poszkodowane w wyniku choroby zawodowej