Zakres usług

Reprezentuję Klienta poprzez:

 • prowadzenie działań mających na celu udokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia od dnia wypadku
 • ocenę rozmiaru szkody m.in. przez współpracujących ze mną rzeczoznawców, lekarzy mających doświadczenie w orzecznictwie oraz ekspertów ds. motoryzacji
 • zgłoszenie szkody w imieniu Klienta
 • uzyskanie i przedłożenie towarzystwom ubezpieczeniowym wszelkich wymaganych dokumentów
 • kontrolę prawidłowości i terminowości działań towarzystw ubezpieczeniowych
 • przejęcie wszelkiej korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń
 • prowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne /ugodowe/ zakończenie postępowania likwidacyjnego
 • reprezentowanie Klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości

Stała obsługa prawna firm poprzez:

 • bieżącej i długofalowej obsłudze obrotu gospodarczego,
 • konstruowaniu różnego typu umów handlowych,
 • zakładaniu i przekształceniach przedsiębiorstw,
 • prawie pracy,
 • prawie własności intelektualnej,
 • prawie gospodarczym i handlowym,
 • prawie mieszkaniowym i spółdzielczym,
 • prawie karnym.

Ponadto skutecznie zajmujemy się:

 • kompleksową windykacją należności na terenie całego kraju i poza jego granicami,
 • monitoringiem spłat należności,
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów cywilno – prawnych,
 • skutecznym dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych,
 • reprezentowaniem Zleceniodawcy w postępowaniu sądowym,
 • sporządzaniem pisemnych opinii prawnych.