Usługi na odległość

Świadczenie pomocy prawnej bez bezpośredniego kontaktu z Klientem zapewnia szybkość i sprawność działania, z reguły w drobnych, bezspornych sprawach np. zaopiniowanie projektu umowy lub wystosowanie w imieniu Klienta wezwania do zapłaty.

W celu wykonania usługi należy przesłać Kancelarii dokładny opis stanu faktycznego (pocztą elektroniczną lub poprzez formularz zadaj pytanie) wraz z wnioskiem o wykonanie określonej usługi oraz wskazaniem adresu kontaktowego. Następnie Kancelaria wyceni zamawianą usługę, o czym poinformuje Klienta, podając jednocześnie czas, w którym usługa zostanie wykonana.

Kolejnym warunkiem wykonania usługi jest wpłacenie przez Klienta umówionej kwoty za usługę na rachunek bankowy Kancelarii oraz podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Kancelaria wysyła pismo pod wskazany przez Klienta adres, wraz z fakturą za wykonaną usługę. W przypadku wezwania do zapłaty wysyłane jest w dwóch egzemplarzach – do dłużnika i do Klienta.

Do usług świadczonych na odległość należy w szczególności:

  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • pism procesowych,
  • opinii prawnych,
  • sprawdzanie akt podmiotów zarejestrowanych w Sądzie Rejonowym w Oławie, Brzegu, Opolu, Wrocławiu – Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przeglądanie na zlecenie Klienta ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oławie, Brzegu, Opolu, Wrocławiu.

Substytucja/Zastępstwo w Oławie, Opolu, Brzegu i Wrocławiu

Kancelaria kieruje swą ofertę także do profesjonalnych pełnomocników spoza Oławy. Oferujemy profesjonalne dalsze zastępstwa/substytucje przede wszystkim w Sądach w Oławie, ale także w innych Sądach okręgów opolskiego i dolnośląskiego.

Każdorazowo zapewniamy udział przygotowanego do sprawy prawnika. Po rozprawie sporządzamy stosowną notatkę. Jako formę kontaktu i wymiany dokumentów preferujemy pocztę elektroniczną.

Stawka za każdą sprawę uzgadniana jest indywidualnie. W razie zainteresowania naszą propozycją, prosimy o kontakt.